Ponujmo razne storitve

  • Ročni in strojni izkopi
  • Novogradnje
  • Fasade
  • Ometi
  • Adaptacije
  • Strehe
  • Rušenje objektov
  • Ostala dela po dogovoru

hiša-bernik-2-1024x768
Ročni in strojni izkopi
hiša-bernik-40-1024x768
Novogradnje
hiša-bernik-55-768x576
Vse uredimo sami