Svoje izkušnje smo pokazali tudi v vrtcu Bršljin v Novem Mestu